top of page

 

Věříme, že právě to nám dá šanci využívat nové technologie k našemu benefitu.  

Budování expertizy 

&

Osvěta veřejnosti

Osvětlujeme oblasti, kde se náš život prolíná s internetem a technologiemi. Jejich přínos, úskalí i výzvy.

Aktivně vzděláváme veřejnost a státní správu a zároveň cílíme na budování multioborové expertizy.

Knowledge tank

 

Výzkum

&

Platforma expertů

Abychom mohli plně využít technologií ke svému benefitu, musíme důsledně zkoumat jejich dopady na společnost. Jedině tak budeme schopni reagovat na změny v ní a tvořit budoucnost k obrazu našemu.

Věříme, že pro pochopení těchto komplexních fenoménů je třeba multioborové spolupráce a propojování relevantních aktérů. I proto propojujeme státní, privátní a akademickou sféru

Think

tank

+

Chceme poskytovat jakémukoli expertovi i nadšenci zázemí s aktuálními publikacemi a programy potřebnými k řádnému zkoumání přidružených témat. Jak pro bezproblémový výzkum našeho think tanku, tak pro aktuálnost výzkumů ostatních institutů a individuálních prací.

 

Věříme, že jedině s pomocí aktuálních informací je možné zvládnout monitorovat tak dynamické prostředí, jako je právě život s internetem, v informační době. Chceme knihy, chceme články, chceme datasety. Chceme totiž propojit teoretický kontext a analýzu.

Zázemí, potřebné ke studiu těchto fenoménů

Fact tank

Internetový institut je nezisková a zcela nezávislá výzkumná organizace, nezastupujeme ničí agendy. Financováni jsme na projektové či grantové bázi.
Proč je tato oblast tak stěžejní?
Obrázek web (opraveno)_2.png
Je provázána všemi oblastmi našeho fungování ve společnosti i mezinárodní pozice naší země.
Co se u nás právě teď děje? 

V ii věříme, že dlouhodobým relevantním výzkumem, rozvojem expertizy a kontinuální osvětou můžeme dosáhnout změny, akcelerace a držet krok s rapidním vývojem v této oblasti.

Záložku přibližující způsob, jakým toho chceme dosáhnout pro vás právě připravujeme.
Přečtěte si také náš blog.
 
Půjde vám z něho hlava cloudem!
bottom of page