top of page

Co jsme zač

Online prostředí již nelze separovat při zkoumání, regulaci i životě v našem světě.

Žijeme v době, kdy nám internet transformuje životy, ať jsme toho aktivními účastníky, či ne.

Pokud platíte kartou, přijímáte elektronicky objednávky do restaurace, používáte aplikace, posíláte e-maily nebo aktivně vyhledáváte informace, obchodujete, seznamujete se či komunikujete po internetu, můžete se spolehnout na to, že to pravděpodobně dělají i ostatní lidé. Jinak bychom struktury a platformy umožňující tyto činnosti ani nemohli mít. Sociální sítě nejsou nic bez známých a e-maily nepošlete nikomu, kdo také nemá e-mail, pizza by se na stůl nedostala, pokud by se nezapojily obě zúčastněné strany. 

To, jak každý mírně měníme své chování dle toho, v jakých strukturách fungujeme, následně tedy ovlivní celé skupiny lidí. Adoptováním těchto návyků se nám otevřel nový svět, což také znamená, že jsme ovlivněni celým novým světem fenoménů z něho vycházejících. ​

 

To nám mění nejen chování a vývoj celé společnosti, ale i způsob, jakým se provádí obchod, v jakých oblastech se dělá výzkum, právo a regulace, jakým způsobem a jakými kanály komunikujeme, jak studujeme, pracujeme, žijeme. ​

 

Aby to nebylo o nás bez nás a postupem času a s větší adopcí technologií ve všech sektorech neurčovaly technologie způsob našeho života, ale abychom my jich využívali ke svému benefitu, potřebujeme chápat jaký vliv na nás mají. 

Potřebujeme chápat v čem žijeme - porozumět našemu životu s internetem a technologiemi.

Naše ii manifesto

Co nás definuje

Internet jsou znalosti. Internet je zábava. Internet je práce. Internet je všude kolem nás a stává se součástí všeho kolem nás. Používáme jej skrze aplikace, fungují na něm moderní infrastruktury, nosíme ho. Náš Internetový institut vznikl za účelem pochopení života s internetem.

Chceme propojit akademiky, veřejnost, vládní sféru, nevládní organizace a privátní společnosti.

Spolupráce napříč jednotlivými segmenty naší společnosti má podle nás daleko větší potenciál. Jako Internetový Institut chceme přispět k větší efektivitě spolupráce, která umožní vzájemné sdílení poznatků a společnou koordinaci budoucího vývoje.  Usilujeme proto o vytvoření platformy pro aktivní propojení akademiků, veřejnosti, vládních i nevládních organizací, privátní sféry a státní správy.

Chceme budovat a poskytovat zázemí pro výzkum a vzdělávání.

V souvislosti s propojením segmentů společnosti potřebujeme vybudovat silné zázemí pro výzkum a vzdělávání v oblasti, kde se střetává internet, technologie a společnost. Je pro nás důležité provádět kvalitní výzkum založený na reálných datech a tak reflektující náš každodenní život. Zároveň chceme demystifikovat dopady internetu ve společnosti a zvýšit povědomí dopadu, který má jeho užívání na její vývoj.

Chceme přispět k odborné diskusi napříč obory.

Komunikace je základ. K tomu, aby byla spolupráce efektivní je třeba nastolovat témata, která budou diskutovaná všemi a pro všechny. Máme ambici stát se hnacím motorem výzkumu, nastolování relevantních debat s experty i veřejností i v efektivním postupu
v iniciativách digitální agendy v České republice. Debatu chceme vést jak směrem
k odborné, tak i k laické veřejnosti a rozšířit tak jak úhel pohledu všech zúčastněných, tak povědomí o tomto oboru.

Chceme být do co největší míry stabilní jednotkou následující konstantní dlouhodobou strategii pro rozvoj digitálních dovedností a gramotnosti.

Jednou z výzev v procesu digitalizace je i roztříštěnost názorů a absence dlouhodobé strategie. Internetový institut má ambici stát se stabilní jednotkou, která spojuje privátní
i státní sféru, pomáhá nacházet společnou řeč a ve své činnosti následuje dlouhodobý cíl.

bottom of page