Co děláme

Realizujeme výzkum, sdružujeme, propojujeme a vedeme osvětu.

1024px-Logo_ČMKOS.svg
google
logo-en
muni
cvut-ciirc
nakit-logo-full
Mf-kwZXZ_400x400
MV_CMYK
Digitalni-Cesko_logo-velke
download
eu_digicoalition
1024px-Logo_ČMKOS.svg
google
logo-en
muni
cvut-ciirc
nakit-logo-full
Mf-kwZXZ_400x400
MV_CMYK
Digitalni-Cesko_logo-velke
download
eu_digicoalition

Knowledge Tank

Budování expertizy & Osvěta veřejnosti

Osvětlujeme oblasti, kde se náš život prolíná s internetem a technologiemi. Jejich přínos, úskalí i výzvy. ​Aktivně vzděláváme veřejnost a zároveň cílíme na budování multioborové expertizy. Ať už jde o osvětlení sdílených dokumentů či etiku algoritmů.

Think Tank

Výzkum & Platforma expertů

Věříme, že pro pochopení komplexních fenoménů je třeba multioborové spolupráce a propojování relevantních aktérů. I proto propojujeme státní, privátní a akademickou sféru. Jedině zkoumáním okolí na něj můžeme adekvátně a efekitvně reagovat.

Fact tank

Zázemí, potřebné ke studiu těchto fenoménů

Jedině s pomocí aktuálních informací je možné zvládnout monitorovat tak dynamické prostředí, jako je právě život s internetem. Propojujeme teoretický kontext a analýzu, propojujeme experty napříč světem pro sdílení svých zkušeností. 

V ii věříme, že dlouhodobým relevantním výzkumem, rozvojem expertizy a kontinuální osvětou můžeme dosáhnout akcelerace posunu, adekvátně reagovat do budoucna a držet krok s rapidním vývojem v této oblasti.
ii_cze@4x white.png
fb icon.png
ig.png
in icon.png

Menu

Důležité odkazy

Tel: +420 732330742

© Internetový Institut 2018