top of page

Digitální ekonomika

Studium proměn vzájemných ekonomických vztahů, motivací i základních pojmů, se kterými ekonomie operuje, je zásadní pro udržitelnost konkurenceschopnosti státu v informační době.

Právně-etické aspekty internetu a informací

Otevřený a globální internet mění základní principy regulací i etických zásad. Je třeba se tedy zaměřit na fungování celého ekosystému a brát v potaz specifika jednotlivých aktérů.

Digitální znalosti a kultura

Technologie umožňují nejen nové možnosti přístupu k informacím, ale i nové formy kulturního dědictví či způsobů skrze které studujeme společnost. Je třeba odhalit, jakým způsobem je ovlivněn každý z nás i celá společnost.

e-Government

Nové technologie a způsoby komunikací jsou výzvou i příležitostí jak pro občanskou společnost (např. její mobilizaci), tak pro stát (e-government). Abychom těchto nových fenoménů mohli využívat i jim čelit, potřebujeme jim do hloubky porozumět.

Digitální diplomacie

Lorem Ipsum

Vzdělání a život s internetem

Komunikační technologie odhalují nové oblasti, ve kterých je třeba se vzdělávat a osvojit si nové způsoby kritického myšlení pro orientaci a ochranu jednotlivce i společnosti v životě s internetem.

Společenské datové vědy

K tomu, abychom porozuměli, jak jsou online a offline fenomény provázány, potřebujeme nejen sbírat, ale i analyzovat velké objemy dat. Právě to nám umožní pochopit a reagovat na komplexní změny ve společnosti a jejich dopady.

Způsob nakládání s informacemi a jejich ochrana (zabezpečení)

Velké objemy neustále generovaných dat kladou nové nároky na jejich zabezpečení, pravidla a principy jejich regulace a veškerého nakládání s nimi jak pro soukromý, tak pro státní sektor.

bottom of page