top of page

Ano, pro pochopení života s internetem. 

Ale co to znamená? 

Žijeme v době, kdy nám internet transformuje životy, ať jsme toho aktivními účastníky, či ne. 

Pokud platíte kartou, přijímáte elektronicky objednávky do restaurace, používáte aplikace, posíláte e-maily nebo aktivně vyhledáváte informace, obchodujete, seznamujete se či komunikujete po internetu, můžete se spolehnout na to, že to pravděpodobně dělají i ostatní lidé. Jinak bychom struktury a platformy umožňující tyto činnosti ani nemohli mít. Sociální sítě nejsou nic bez známých a e-maily nepošlete nikomu, kdo také nemá e-mail, pizza by se na stůl nedostala, pokud by se nezapojily obě zúčastněné strany. 

To, jak každý mírně měníme své chování dle toho, v jakých strukturách fungujeme, následně tedy ovlivní celé skupiny lidí. Adoptováním těchto návyků se nám otevřel nový svět, což také znamená, že jsme ovlivněni celým novým světem fenoménů z něho vycházejících. 

To nám mění nejen chování a vývoj celé společnosti, ale i způsob, jakým se provádí obchod, v jakých oblastech se dělá výzkum, právo a regulace, jakým způsobem a jakými kanály komunikujeme, jak studujeme, pracujeme, žijeme. 

Aby to nebylo o nás bez nás a postupem času a s větší adopcí technologií ve všech sektorech neurčovaly technologie způsob našeho života, ale abychom my jich využívali ke svému benefitu, potřebujeme chápat jaký vliv na nás mají.

Potřebujeme chápat v čem žijeme - porozumět našemu životu s internetem a technologiemi.

Kde se pohnutek k ii zrodil?

Ke zrodu ii si přečtěte přímo slovy naší zakladatelky Terezy Bartoníčkové a to přímo z doby, kdy se institut rodil.​ Právě tehdy sepsala, co ji k tomu vedlo a my si myslíme, že stále charakterizuje a  vyjadřuje přesně to, proč ii vznikl a proč se my v ii této ideje jen tak nevzdáme.

Slovy naší vrchní mámy se tedy nechte inspirovat pod tímto odkazem, který vede přímo na uveřejněné vyjádření.

Naše ii manifesto

Abychom formulaci našich cílů co možná nejvíce zjednodušili a dali do konkrétních bodů, dlouho jsme pracovali na jejich co nejjasnějším shrnutí.

Tímto zde tedy zveřejňujeme naše oficiální manifesto.

První rok Internetového institutu

  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram sociální Icon
  • Twitter Sociální Icon

Píše se březen roku 2019 a příchod jara pro nás znamená čas na reflexi toho, co bylo, co probíhá a co se rodí. Ohlížíme se tedy za rokem 2018 a tím, co jsme od našeho vzniku do konce roku dokázali.

 

Začátek naší cesty

 

S první rekapitulací našeho fungování nejde začít jinak než krátkým shrnutím toho, jak to vlastně celé začalo. Naše zakladatelka a prezidentka, Tereza Bartoníčková, nosila v hlavě již delší dobu nápad, že v České republice musí vzniknout instituce, která se bude zabývat tím, co všichni v dnešní době považujeme za samozřejmé. Internetem. Podpořena dlouholetým kamarádem, Josefem Daškem (spoluzakladatel a nynější ředitel) a Michalem Bláhou (spoluzakladatel a provozovatel serveru Hlídač státu) svůj záměr uskutečnila a v srpnu 2018 založila Internetový institut.

 

Internetový institut je nezisková a zcela nezávislá výzkumná organizace. Nezastupujeme ničí agendy a momentálně jsme financováni na projektové či grantové bázi.

 

Internetový institut vznikl za účelem demystifikace vlivu internetu na naši společnost - pro osvětlení oblasti, kde se náš život prolíná s technologiemi a internetem. Chceme v tomto poli aktivně budovat expertizu a propojovat odborníky a instituce jak v rámci ČR, tak na mezinárodní úrovni. Chystáme se v tomto poli vést osvětu, relevantní výzkum a vytvářet zázemí pro hlubší porozumění této multioborové problematiky. Vznikli jsme jednoduše pro pochopení života s internetem.

 

Naše práce

 

Ihned po našem vzniku se Internetový institut ukázal jako potřebná a žádaná instituce. Krátce po našem vzniku jsme se pustili do spolupráce s Digitálním Českem, za nímž se skrývá vládní program digitalizace České republiky 2018+, a s DigiKoalicí, která je otevřeným uskupením subjektů usilujících o zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.

 

  1. Pro Digitální Česko jsme vyhodnocovali současnou úroveň digitalizace a připravenost ústředních správních úřadů a ministerstev na procesy spojené s digitalizací.

  2. S DigiKoalicí jsme jednak pracovali na obsahu jejich webových stránek (konkrétně na sekci Příkladů inspirativní praxe) a dále jsme vypracovali nezávislou rešerši týkající se digitálního vzdělávání.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, se kterými jsme měli tu možnost spolupracovat.

 

Naše plány pro rok 2019

 

V nasazeném tempu plánujeme pokračovat i v roce 2019. Navázané spolupráce chceme i nadále udržet a rozvíjet, doplňovat o mezinárodní přesah. Dále chystáme budoucí projekty s Hlídačem státu, akademickou sférou a v nejbližší době budeme spouštět náš blog. Momentálně budujeme náš web a plánujeme následující měsíce.

 

  • Sháníme finance pro umožnění stabilního každodenního fungování našeho Institutu, jedině tak se budeme moci dále rozvíjet a rozšiřovat naše řady.

  • Plánujeme představit představenstvo.

Pro více informací o potenciální spolupráci nebo o více informací k našemu fungování nás neváhejte kontaktovat:

A pokud si s námi přejete zůstat v kontaktu i na sociálních sítích, sledujte nás na následujících platformách:

@internetovyinstitut

@ceskyii

@cesky_ii

A máme dokonce i profil na LinkedIn, takže nás najdete i tam. :)

První rok ii
bottom of page